اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

۱۷ هزار بست دولتی به اعلان گذاشته شد

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی، 17 هزار بست خدمات ملکی را به اعلان گذاشت.

مشاهده در منبع اصلی