اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

کشته‌شدن دو تن به اتهام همکاری با دولت در هلمند

مشاهده در منبع اصلی