اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

وزارت دفاع راپور تازه سیگار را رد کرد!

  وزارت دفاع ملی با رد راپور سیگار اعلام کرد که جنگ در افغانستان چریکی است و کنترول شورشیان بر مناطق مشخص نیست.

مشاهده در منبع اصلی