اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 حوت , 1396

موتر قوماندان پولیس محلی قلعه زال کندز هدف انفجار ماين قرارگرفت

در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت بلخ که هدفش نبی آغا، قوماندان پولیس محلی ولسوالی قلعه زال کندز خوانده شده، رانندۀ این قوماندان کشته…

(Visited 9 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی