اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 عقرب , 1397

‘طالبان زن ۸۵ ساله و پسر ۱۷ ساله را به اتهام همکاری با دولت کشتند’

مشاهده در منبع اصلی