اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

بانک انکشاف آسیایی 887 میلیون دالر به کشور کمک می کند

بانک انکشاف آسیایی تا 5 سال آینده 887 میلیون دالر را به افغانستان کمک کند.

جمهور نوشت، بانک انکشاف آسیایی در چارچوب برنامه‌ 5 ساله و با هدف انکشاف دوامدار و زدودن فقر در افغانستان 887 میلیون دالر کمک می کند.

قرار است که این برنامه از سال جاری میلادی آغاز و تا سال 2021 ادامه داشته باشد.

بانک انکشاف آسیایی تا کنون 4.9 میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است.

گفته می‌شود که برنامه جدید بانک انکشاف آسیایی برای افغانستان بیشتر در بخش‌های انرژی، ترانسپورت، زراعت و منابع طبیعی تمرکز خواهد داشت.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی