اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

اتاق تجارت: تاجران روسی می‌خواهند در افغانستان سرمایه گذاری کنند

اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که تاجران روسی می‌خواهند در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
صیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که روز گذشته حدود ۲۷ تاجر روسی با تاجران افغان در کابل دیدار داشته و تفاهمنامه‌های را نیز به امضا رساندند.
آقای پسرلی گفت که این تفاهمنامه‌ها در بخش انکشاف بانکداری عقد شده‌است.
وی همچنان افزود، تاجران روسی می‌خواهند در بخش‌های زراعت، خانه سازی، صنعت و زیربنا در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
پسرلی از حکومت خواست تا بخاطر تامین امنیت به تاجران روسی اطمینان بدهد تا آنان بخاطر سرمایه گذاری مطمین شوند.

مشاهده در منبع اصلی