اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 30 دلو , 1396

اکتوبر خونین افغانستان: 435 کشته و زخمی غیرنظامی

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی