اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

اکتوبر خونین افغانستان: 435 کشته و زخمی غیرنظامی

مشاهده در منبع اصلی