اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

غزنی در جستجوی والی با معجزه و کرامت (عکس)

غزنی در جستجوی والی با معجزه و کرامت اما شهرداری در گرو چند…
عصای موسی در کار است در غیر آن صور اسرافیل!

هیچ انسانی فارغ از کاستی و اشتباه نیست. ما طی ماموریت این والیان همواره از کارکردشان نارضایتی نشان داده ایم درحالیکه جمع ما همواره مامورین حکومتی را در غزنی انتقاد کرده ایم به سه دسته تقسیم می شویم:

1. آن عده جوانان ٬متنفذین٬ وکلا و فعالین مدنی اجتماعی که مشکلات را می بینند فقط بخاطر مردم و میهن شان از مامورین حکومتی انتقاد کرده اما همواره برای والیان و مامورین شان راهکار و طرح های منتقی و سازنده شان را نیز ارایه داشته اند.

2. دسته دوم افراد اند که فقط انتقاد می کنند درحالیکه هیچ طرح و یا پیشنهاد و راهکار هم ارایه کرده نمی توانند فقط از والیان معجزه موسی را انتظار دارند.

3. دسته سوم که تعدادشان نیز اندک بوده شامل یک مشت افراد استفاده جو که از وکیل٬ فعال معدنی جوان و پیر هم خالی نیست. این دسته خود و اقارب شان در تمام عمرشان حتی بخاطر هم کار را انجام نداده اند. هر زمانیکه یک موضوع پولی و پروژه در مابین باشد و سهم ایشان و اقارب شان در آن نادیده گرفته شود علیه همه انتقاد می کنند درحالیکه منشا همه نابسامانی ها٬ ناامنی ها و دامن زدن تعصب و تبعیض و مشکلات در غزنی همین دسته سوم است.

راهکار…
مردم ما هر زمانیکه بین این سه دسته افراد تفکیک قایل شده٬ یکی حقوق دیگری را محترم شمرده٬ دسته صادق و نسبتا پاک را تشخیص و تقویت کرده در انسجام بیشترشان تلاش به خرج دادند و این کتله گونه تقویت کردند که هیچ ویروسی داخل شان شده نتواند دیگر از مشکلات در این ولایت کاسته خواهد شد.همایون امیری غزنوی

مشاهده در منبع اصلی