اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

استخدام های غیر شفاف در وزارت مخابرات و تکنالوژی

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 4 مشاور و 5 کارمند اداری را با منبع واحد و بدون رقابت و با معاش‌های بلند استخدام کرده است.

بر بنیاد اسناد طلوع، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی، 4 تن را بحیث مشاور با بکارگیری از شیوه منبع واحد استخدام کرده است که تنخواه آنان از 150 هزار تا 230 هزار افغانی است. علاوه بر این چندین کارمند ارشد دیگر نیز از سوی سرپرست این وزارت با منبع واحد استخدام شده اند که تنخواه آنان از 30 هزار تا 70 هزار افغانی است. در اسناد آمده است که قراردادهای این مشاوران و کارمندان برای سال آینده نیز تمدید شده است.

نجیب ننگیال سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در این خصوص گفته است که موافقت از وزارت مالیه گرفته شده و مراحل قانونی طی شده است و از اینرو استخدام ها مشکلی ندارند.

اکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت در خصوص این استخدام ها می گوید که گمان می‌رود که افراد نزدیک با وزارت مخابرات در اینجا استخدام شده باشند و نیاز است که تمامی این پروسه بگونه جدی بررسی شود تا مشخص شود افراد استخدام شده ظرفیت کاری که برای آن استخدام شده اند دارند یا خیر؟

مسوول دیدبان شفافیت تاکید کرده است که باید روشن شود که چنین معاش ها برای این اشخاص با چه اصولی در نظر گرفته شده است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی