اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

۱۷ هزار بست خالی از سوی کمیسیون اصلاحات اداری اعلام شد

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان، امروز( پنج‌شنبه، ۱۱ عقرب) در یک نشست خبری درکابل، ۱۷ هزار بست ملکی که شامل‌ بست‌های ۵ و۶ می‌گردند را به اعلام سپرد.
نادری نادری، رییس کمیسیون‌ اصلاحات اداری در این نشست گفت که ۱۷ هزار بست به اعلام سپرده شده در دو بخش است که مشمول ۸ هزار بست معلمی و مربوط به وزارت معارف و ۹ هزار بست مربوط به سایر وزارت‌خانه‌ها و اداره‌های دولتی می‌باشند.
آقای نادری گفت که بست‌های به اعلام سپرده شده، شامل بست‌های اند که در ۴۳ وزارت‌خانه و اداره‌های دولتی در سراسر کشور خالی بوده و از خانم‌های واجط شرایط خواست تا در این پروسه بیش‌تر مراجعه نمایند.
وی هم‌چنان علاوه کرد که در بین ۱۷ هزار بست به اعلام سپرده شده، بست‌های خیالی نیز وجود دارند که نام‌های افراد بوده و معاش اخذ می‌کردند، اما در ادارات حضور نداشته؛ ولی از ارایه آمار دقیق آن خود داری کرد.
رییس کمیسیون اصلاحات اداری گفت که امتحان بست‌های اعلام شده توسط کانکور وزارت تحصیلات عالی برگزار می‌شود و قرارست امتحان‌های آن‌ها، از ولایت‌های سرد سیل کشور آغاز گردند.
وی هدف از پروسۀ امتحان جمعی توسط امتحان کانکور وزارت تحصیلات عالی افغانستان را تخصصی شدن ادرات، بهبود در ارایۀ خدمات و دست‌گاه بی‌طرف خدمات ملکی خواند و افزود که به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا در پروسۀ امتحان‌ها مداخله نماید.
رییس کمیسیون اصلاحات اداری نفوذ افرادی دولتی و غیر دولتی را قبل از این در پروسۀ استخدام افراد در بست‌های دولتی رد نکرد و اما گفت که رهبری کمیسیون و دولت افغانستان در تلاش‌اند تا این پدیده را به صفر و یا حداقل آن برسانند.
وی هم‌چنان علاوه کرد که پس از اعلام تمام بست‌های دولتی، ۳۴ هیئت از سوی کمیسیون اصلاحات تعین می‌گردند و به ولایت رفته تا از پروسه درخواست، ارزیابی نمایند.
وی در عین حال گفت که نتیجه امتحان‌های بست‌های تدارکاتی که چندی قبل از طریق کانکوروزارت تحصیلات عالی گرفته شده بود، اعلام شده و خاطر نشان ساخت که عبدالشکور ولد عبدالغزیز با اخد ۲۷۴ نمبر، اول نمرۀ عمومی امتحان بست‌ها شده‌است.
۱۷ هزار بست درحالی از سوی کمیسیون‌ اصلاحات اداری و خدامات ملکی به اعلام سپرده می‌شود که شماری زیاد از شهروندان کشور از نبود زمینۀ کاری در بخش‌های مختلف شکایت دارند.

مشاهده در منبع اصلی