اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

تمام توجه آمریکا از افغانستان، به آسیای مرکزی است

باور برخی از سیاسیون افغانستان بر این است که این راهبرد هم نمی تواند به عنوان یک فرصت برای دولت افغانستان باشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، رامش نوری استاد دانشگاه در برنامه «راه حل» معتقد است استراتژی آمریکا سودی به حال ما ندارد و افزود: باور دارم که در امر مبارزه با تروریزم اگر ما توجه به استراتژی های آمریکا کنیم، فقط بازی با کلمات را در آن پیدا می کنیم و چیزی دیگر در آن نیست. نگاه آمریکا به جای اینکه به افغانستان باشد به آسیای مرکزی است.

وی افزود: برای ایجاد سد اقتصادی برای چین است. برای ایجاد تهدید برای ترکیه است. برای تحت فشار قرار دادن ایران است. برای تحت فشار قرار دادن کشورهایی که به نحوی همسایه روسیه است و در نهایت خود روسیه. برای تحت فشار دادن کشورهایی که به نحوی همسایه روسیه است و در نهایت روسیه و این معلوم می شود که آمریکا در شانزده سال حضورش در افغانستان نسبت به این وطن صادق نبوده و اراده ای برای مبارزه نداشته است.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی