اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

واکنش شدید وزارت دفاع به گزارش سیگار

وزارت دفاع گزارش تازه سیگار مبنی بر اینکه کنترل دولت افغانستان بر خاک کشور به پایین‎ترین سطح رسیده است را بشدت رد کرد.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع روز چهارشنبه 10 عقرب 96 در یک نشست خبری در کابل در واکنش به گزارش تازه سیگار می گوید که "در جنگ چریکی مالکیت خاک معلوم نیست و من این گزارش را رد می کنم."

بگفته وزیری، نمی توان در جنگ چریکی درصدی را تعیین کرد که چقدر از خاک کشور در دست مخالفان و چقدر در دست دولت است.

سیگار یا اداره بازرسی ویژه امریکا در بازسازی افغانستان به روز سه شنبه 9 عقرب 96 گزارشی منتشر کرد که در آن گفته شد کنترل دولت افغانستان بر خاک کشور به پایین‎ترین سطح رسیده است و تسلط طالبان بر نقاط مختلف کشور افزایش یافته است.

گفتنی است که سیگار در گزارش پیشین خود از سوءاستفاده جنسی مقام های ارشد وزارت دفاع از زنان بیوه سربازان ارتش اظهار نگرانی کرد، این گزارش از سوی وزارت دفاع رد شد اما اکنون فیلم های منسوب به این سوءاستفاده های جنسی در صفحات مجازی درحال دست بدست شدن است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی