اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

افغانستان استقلال کاتالونیا را به رسمیت نشناخت

اقدامات دولت اسپانیا در برابر رویدادهای اخیر در آن کشور در مطابقت با قانون اساسی اسپانیا است.

وزارت خارجه کشور با در اعلامیه ای آورد که با درنظر داشت روابط دوستانه تاریخی میان افغانستان و اسپانیا و قدردانی از همکاری‌های سخاوتمندانه این کشور در بیش از یک و نیم دهه گذشته، اعلان استقلال یک جانبه را که از سوی مجلس ایالتی بخشی از ایالت کاتالونیا در آن کشور صورت گرفته است، به رسمیت نمی‌شناسند.

گفتنی است که مردم ایالت کاتولونیا چندی پیش در یک همه پرسی استقلال خود را از دولت اسپانیا اعلام کرده بودند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی