اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 عقرب , 1397

گوسفندان فربه تر از گذشته

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، اولین گامی حکومت وحدت ملی سلطه بر تمامی بخش ها بود تا آنجا که هیچ نهاد و مقامی توانایی مقابله با خواست دولتمردان را نداشته باشد و بر همین اساس نه انتخابات پارلمانی برگزار و نه اصلاحاتی صورت گرفت اما تا مغز استخوان این نظام آلوده به فساد و قوم گرایی شد.

کمیسیون انتخابات برای برگزاری و نظارت بر انتخابات در افغانستان شکل گرفت اما همچنان که حکومتی قبیله ای برازنده کشور از جانب غرب بود، تبارطلبی و سلطه بر کشور از ابتدا سبب شکاف میان قومیت ها و بخصوص رهبران جناح های مختلف شد و انتخابات دست مایه ای برای زدو بندهای سیاسی و صحنه تقلب و معامله.

کمیسیون جدید که از دل سه سال کشمکش سیاسی توسط رییس جمهور با اعمال سلیقه رییس اجرایی با اعضای جدید تشکیل یافت نه بهتر از قبل بلکه وابسته تر و بی کفایت تر از کمیسیون گذشته تاکنون کاری جز وقت تلف کردن نداشته است و حال سرنوشت انتخابات سال آینده اگر برگزار شود و دیگر انتخابات چه می شود؟ باید گفت که گوسفندانی فربه تر و با تجربه تر، خیزِ انتخاباتی برداشته اند.

با رقم نزدیک به بیست میلیون رای جعلی که سبب تقلب های گسترده را فراهم می کند، تمامی انتخابات برگزار شده مملو از بحران و زد و بندهایی سیاسی بوده است و حال با رسوایی سال 2014 باید انتظار بحرانی بزرگتر را داشت، اگر برگزار شود.

در این میان، پارلمانی که در دو سال کاری غیرمشروع به سر می برد خود درگیر جدل های درونی، فساد، معامله و اتهام های بیشمار است که نمایندگان آن نه بر اساس صلاحیت بلکه جز تعدادی اندک، بدون سواد کافی تنها به دلیل وابستگی و به زور تقلب وارد صحن مجلس شده اند که خواهان تداوم کاری در پارلمان بعدی می باشند.

نهاد قانونگذاری که در کمترین آستانه تحمل با مشت و دشنام، پاسخ یکدیگر را می دهند و به دفاع از گروه های تروریستی می پردازند که آرای خود را در بدل امتیاز خرج نامزدوزیران فاسد می کنند با استفاده از انتخابات به مقام رسیدند که سراسر تقلب بوده و آرای جعلی.

اشرف غنی که زیر فشار انتقادها مجبور به بازنگری در کمیسیون انتخابات شد و افرادی بی صلاحیت و وابسته را به عنوان اعضای جدید انتخاب کرد به تازگی رییس دارالانشای کمیسیون را برکنار کرد، مقامی که خود تعیین کرده و خود برکنار می کند تا انتخابات اگر به سرانجام رسید بر اساس مدیریت ارگ باشد و تحت سازماندهی حکومت.

هر چند برگزاری انتخابات اصلاح شده از سوی کمیسیون جدید از ابتدا ناممکن بود اما اینکه پس از پنج ماه اتلاف وقت و صرف هزینه ها اعلام می کنند که انتخابات سال آینده مجلس بر اساس سیستم گذشته مملو از تقلب برگزار خواهد شد چه می تواند باشد؟ یک حکومت فاسد با نهادهای فاسدتر.

کرزی در دوران حکومت خود اگر با تسلط بر نهادها و بخصوص کمیسیون انتخابات، اهداف تباری خود را دنبال می کرد اما هیچ گاه به میزان سقوط مشروعیت نظام غنی پیش نرفت و سیاستمدار تر از این بود که با ایجاد شکاف های قومیتی، سبب بروز صف بندی سیاسی و ناامنی های گسترده شود اما غنی چنان در توهم پادشاهی فرو رفته است که با بی اعتنایی به اوضاع جاری به یکه تازی در قدرت ادامه می دهد.

اینکه رسوایی انتخابات گذشته سبب شد که اصطلاح گوسفندی باب شود و مردم با هزینه های جانی و معنوی همچنان در هراس سقوط نظام به سر می بردند، عمق خیانت و بی کفایتی را در حکومت وحدت ملی با رهبری اشرف غنی و عبدالله به تلخی تجربه کردند و اکنون در انتخاباتی با سیستم فاسد گذشته چگونه و با کدام امید به پای صندوق های رای بیایند؟
ارگ همچنان که به انزوای رهبران و مقام های دیگر اقوام همت می گمارد، تمامی نهادها را از اختیار تهی و انتخابات آینده را سازماندهی می کند تا مقام های وابسته وارد پارلمان شود و دگرباره ریاست جمهوری را تصاحب کند.

اما در برابر زیاده خواهی ها تا چه میزان مردم تاب تحمل خواهند داشت و آیا رهبران قدرتمندی چون جنرال دوستم، عطا محمد، محقق، سیاف، اسماعیل خان و … همچنان منفعلانه تنها تماشاچی قبیله گرایی غنی و قدرت یابی حکمتیار خواهند نشست؟

کد (18)

مشاهده در منبع اصلی