اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

وزارت دفاع گزارش «سیگار» در مورد نفوذ طالبان را رد کرد

مشاهده در منبع اصلی