اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

وزارت دفاع گزارش «سیگار» در مورد نفوذ طالبان را رد کرد

مشاهده در منبع اصلی