اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 حوت , 1396

اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم

صلح از مسایلی است که در اولویت سیاست حکومت قرار دارد و حکومت تمامی برنامه ها و سیاست های داخلی و خارجی خود را در راستای برقراری صلح و امنیت عیار کرده است و زمینه ها و بسترهای صلح را برای مخالفان مسلح آماده و فراهم ساخته است…

(Visited 7 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی