اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

حکومت از برگزاری انتخابات هراس دارد

کمیسیون انتخابات هشدار می دهد که اگر بودجه برگزاری انتخابات آماده نشود انتخابات در زمان معین آن برگزار نخواهد شد و برگزاری انتخابات به تعویق خواهد افتاد. این کمیسیون می گوید که تا کنون تعهدات روشن از طرف حکومت به نهادهای کمک کننده برای برگزاری انتخابات سپرده نشده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، آصف آشنا آگاه مسایل سیاسی در برنامه «نگرش» گفت: من مسایل انتخابات را سیاسی می دانم و مسایل سیاسی انتخابات و بازی های سیاسی انتخابات متاسفانه همیشه اراده سیاسی مردم افغانستان را دستخوش حادثه و حوادث کرده و بازی های سیاسی هست که در عرصه انتخابات بحران ساز می شود. به همین دلیل نگاه من نگاهی سیاسی است و بیشتر متوجه بازی های سیاسی و برنامه های سیاسی در قبال انتخابات است.

وی افزود: با توجه به آنچه در فضای سیاسی و در برنامه سیاسی تیم حاکم با توجه به شناختی که از آنها دارم و با توجه به جزییاتی که از آنها اطلاع دارم اراده برای برگزاری انتخابات نیست و اصلا برنامه این نیست که انتخابات برگزار شود. این که کارهای حداقلی در زمینه اصلاحات انتخاباتی انجام شده دلیل بر اصلاح آن و برگزاری آن نیست. اگر اجازه می دادند که همین کمیسیون و کمیشنرهایی که جدید انتخاب شدند اجازه می دادند که همین ها خودشان راه می رفتند و انتخابات برگزار می کردند دخالت های سیاسی، دیکته های سیاسی و خط و نشان کشی های سیاسی ارگ ریاست جمهوری نبود، میزان اعتماد مردم به همین کمیسیون بیشتر می شد.

آشنا، برای برگزاری قطعی انتخابات می گوید: اگر دخالت های سیاسی متوقف شود، بازیها و دیکته های سیاسی متوقف شود و کسانی که به عنوان کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات، انتخاب شدند اگر تعهدشان را به آنچه سوگند یاده کرده اند حفظ کنند و صداقت شان را به روند های دموکراتیک و منافع ملی مردم افغانستان نگاه دارند، می توانند انتخابات را برگزار کنند. ما به لحاظ سیاسی در وضعیتی زندگی می کنیم که حکومت وحدت ملی بر اساس اراده سیاسی مردم روی کار نیامد. پارلمان هم در نتیجه بی باوری آنها به روندهای دموکراتیک خلع مشروعیت شد. امروز صلاحیت های پارلمان و فیصله های پارلمان به جایی نمی رسد. بحث این است که آقای غنی و حلقه دور و ورش نمی خواهد که به عنوان یک رییس جمهور نامشروع در یک قدمی خود در پارلمان یک پارلمان مشروع و منتخب داشته باشد و هر روز از گلویش بگیرد. برای همین می خواهد انتخابات پارلمانی برگزار نشود. می خواهد روندهای دموکراتیک به افتضاح کشانده شود. روندهای دموکراتیک و دموکراسی صلب اقتدار شود.

این آگاه سیاسی در مورد مشکل بودجه انتخابات می گوید: انتخابات افغانستان به هیچ عنوان مشکل بودجه ندارد، در یک سال و چندماهی که در ریاست اجرایی بودم بارها در جلسه هایی حضور داشتم که سر انتخابات بحث شده است. تاکید جامعه جهانی و کشورهای اروپایی بخصوص حمایت مالی انتخابات این بوده است که ما پول شهروندان خود را در یک پروسه فسادزا نمی دهیم حتی معاش کمیشنران را قطع کردند. آنها می گویند شما یک پروسه سالم را بسازید. یک سیستم سالم ایجاد کنید ما از دموکراسی افغانستان، از انتخابات افغانستان حمایت می کنیم. تعهد جامعه جهانی در حمایت مالی انتخابات پابرجا، استوار به پاس حمایت از دموکراسی در افغانستان وجود دارد. اگر جامعه جهانی به انتخابات فردا کمک کرد و کمک های خود را اعلام کرد باز هم سران حکومت وحدت ملی و حلقه ارگ به سینه خود نزنند که ما بودیم که برای انتخابات بودجه جلب کردیم. مشکل انتخابات مشکل برنامه است. بحث های سیاسی است. حتی مشکلات تکنیکی هم که هرازگاهی درون کمیسیون مستقل انتخابات خلق می شود ریشه آن در بازی های سیاسی است. حکومت قصد برگزاری انتخابات را ندارد چرا که همچنان به حمایت آمریکا امیدوار است و امید دارد که آمریکا دوباره برنامه ای بریزد و بدون برگزاری انتخاباتی شفاف روی کار بیایند.

وی معتقد است حکومت در حال مشغول و سرگرم نگاه داشتن مردم در بحث انتخابات است و گفت: بسیار خوب است که افکار عمومی رسانه های افغانستان متوجه مسایل انتخابات و روندهای دموکراتیک باشند. ولی حقه ارگ ریاست جمهوری و حقه آنهایی که می خواهند دموکراسی را سلب مشروعیت و سلب اعتبار کنند این هست که از یکسو بحث های انتخاباتی را انداخته تا جریان های سیاسی سرگرم مسایل انتخاباتی شود که قرار نیست برگزار شود. آماده نیستند که انتخابات را برگزار کنند. توجه جریان های سیاسی، توجه افکار عمومی، توجه اینها از فساد حکومت وحدت ملی از ناکارآمدی حکومت وحدت ملی از بحرانی که حکومت وحدت ملی در عرصه امنیت خلق کرده، از بیکاری و سایر اعتراض هایی که متوجه حکومت وحدت ملی است فرار کند و همه متوجه بحث انتخابات باشد.

آشنا معتقد است حکومت از برگزاری انتخابات هراس دارد و گفت: ما آماده برگزاری انتخابات تا همین تاریخی که اعلان شده نیستیم . عامل اصلی بحران انتخابات و مشکل اصلی انتخابات و گره اصلی آن مساله سیاسی است. یک عده معلوم الحالی آمده اند مجاری قدرت و مجاری تصمیم گیری افغانستان را خلاف اراده سیاسی مردم در نتیجه کودتای تقلب غصب کردند و اینها از انتخابات می ترسند. اشرف غنی در انتخابات پارلمانی هم نمی تواند از مردم افغانستان رای بگیرد و آقای غنی و دار و دسته ارگش در انتخابات ریاست جمهوری صدبار هم در انتخابات از مردم افغانستان رای نمی گیرد. اینها میزان نفرت و انزجار مردم افغانستان را به آدرس خودشان می فهمند، محاسبه می کنند از برگزاری انتخابات می ترسند از شکل گیری یک پارلمان مشروع در کنار کسی که از راه نامشروع بر کرسی ریاست جمهوری نشسته است می ترسند و سعی می کنند به طرف این کابوس نروند.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی