اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

حکومت از حزبی شدن پارلمان هراس دارد

در حالیکه بر اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی باید لوی جرگه تعدیل قانون اساسی برای تبدیل پست ریاست اجرایی به نخست وزیری برگزار شود اما سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که نظام پارلمانی در کشور قابل اجرا نیست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، مولانا فرید فعال سیاسی در برنامه «فراخبر» معتقد است که حکومت از حزبی شدن پارلمان هراس دارد و افزود: نکته در این است که کسانی که از غرب آمده اند هیچ چیز نداشتند، آمده بودند و از هوا پرتاب شدند. وجه مردمی شان در افغانستان ضعیف بود. حزب سازمان وقت هم نداشتند تا امروز هم ندارند ترس شان این بود که احزابی که در افغانستان وجود دارند برای قدرت شان دردسر ساز شود و فکر می کنند اگر ما بر اساس احزاب پارلمان را تقسیم کنیم و سیاست افغانستان بر اساس احزاب دنبال شود ما از صحنه سیاسی بیرون می مانیم.

وی افزود: به همین خاطر با احزاب مخالفت می کنند. وقتی کسانی که شرایط حزب بودن را به دست آورده اند و قوانین آن را اجرا کرده اند چطور می توانیم بگوییم که این حزب ملی نیست و قومی است.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی