اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

از عزل تا بحران و از نصب تا تقلب

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)،روزهای سخت امنیتی همراه با کشتار مردم و سربازان در جای جای افغانستان سبب هراسی دگرباره و افزایش هرج و مرج سیاسی شد اما اشرف غنی بی اعتنا به خون و انتحاری و طالبانی که به قلب کابل نفود کرده، چشم به انتخابات و تداوم قدرت دوخته است.

درست زمانیکه نمازگزاران کابل باردیگر هدف حمله طالبان و نیروهای امنیتی قربانی انتحاری های به تکرار می شود، رییس جمهور با عزل رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات نشان داد که در پی تحقق سیاست کلانی است.

برکناری محمد وریماچ که دومین مقام مهم کمیسیون انتخابات است و نقش بسزایی در انتخابات دارد و از آنجایی که پارلمان به دلیل برگزار نشدن انتخابات، دومین سال کاری غیرقانونی خود را می گذارند با برکناری رییس درالانشا و برخی از اعضای کمیسیون شکایات، تعهد کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات مجلس در هاله ای از ابهام است.

این در حالی است که تیم های انتخاباتی ریاست جمهوری همواره در پی نفوذ در این کمیسیون بوده و از نقش بسزای نمایندگان در راه اندازی معامله و تقلب ها غافل نمی شوند و اگر غنی و عبدالله نتوانند بر سر تعیین فرد جایگزین به توافق برسند ادامه کار کمیسیون انتخابات برای برگزار کردن انتخابات پارلمان بلاتکلیف می ماند.

از سوی دیگر، وریماچ و دیگر اعضای کمیسیون، پس از دو سال کشمکش میان دو سوی حکومت وحدت ملی با دخالت مستقیم و سلیقه ای رییس جمهور و کنارآمدن عبدالله تعیین شد و حال چگونه ریاست جمهوری مقامی که خود برگزیده با اتهام کم کاری، برکنار و سبب اختلال در کار کمیسیون انتخابات می شود.

کمیسیون انتخابات که درگیر با ضعف و بی کفایتی های بسیار و دخالت های حکومت سبب نقدهای بیشمار، اکنون بار دیگر در اقدام اشرف غنی زمین گیر شده است و سرنوشت آن در گرو خواست اشرف غنی و تعیین اعضای جدید می باشد.

سنگ اندازی های حکومت بر سر راه شناسنامه های الکترونیک تا اصلاحات انتخاباتی تنها دلیل هرج و مرج سیاسی جاری می باشد، غنی اشراف کامل بر دامنه اختیارات کمیسیون انتخابات دارد زیرا اعضای فاسد کمیسیون گذشته سبب شدند که وی در انتخاباتی گوسفندی به راس قدرت دست یابد و عبدالله در مقام ابهام برانگیز ریاست اجرایی ابقا شود.

همزمان با گسترش دامنه ناامنی گروه های تروریستی، اختلاف های عمیق درون حکومتی و سطح بی سابقه نارضایتی مردم از وضعیت امنیتی می توان نتیجه گرفت که اشرف غنی با برکناری رییس دارالانشا در پی به تاخیر انداختن انتخابات پارلمانی و سپس ریاست جمهوری است زیرا قبل از اینکه به حمایت غرب تکیه کند می تواند در فضای ناامن و هرج و مرج افغانستان پایه های حکومت خود را دامدار کند.

رییس جمهور همانگونه که با سیاست معامله و فساد توانست پارلمان را زیر نفوذ خود قرار دهد و اهداف قبیله گرایی ارگ را توسط نمایندگان مجلس وجهه قانونی ببخشد با سلطه بر کمیسیون و عزل و نصب های به تکرار سعی در مدیریت انتخابات آینده دارد.

با تجربه تلخ افغانستان از انتخابات بحران آفرین ریاست جمهوری گذشته، وی نمی تواند به مانند سه سال گذشته با عزل و نصب و سنگ اندازی در مسیر انتخابات، حکومت خود را به مانند پارلمان در عدم برگزاری انتخابات دوام بخشد زیرا دیگر نه مردم حامی دولت وحدت ملی است و نه مخالفان چنین فرصتی را ایجاد خواهند کرد.

و می ماند معامله های سیاسی گسترده تر و کشوری که با هزینه بحران باید شاهد رقابت سیاستمدارانی باشد که هیچ ابایی از ایجاد هرج و مرج و کشتار مردم ندارند.

در این میان، هرچند خیزهای انتخاباتی غنی با حمایت حکمتیار و وابستگان حکومت در حال به بحران کشیدن افغانستان است اما تیم کرزی نیز در میانه تجمع رهبران قومیت ها در پی پایان دادن به حکومت وحدت ملی و رسیدن به قدرت می باشد.

کد (18)

مشاهده در منبع اصلی