اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

صدای انفجار در غرب کابل شنیده شد

مشاهده در منبع اصلی