اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 جوزا , 1397

صدای انفجار در غرب کابل شنیده شد

مشاهده در منبع اصلی