اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

حملات هوایی امریکا، قاتل دیگر غیرنظامیان افغانستان

مشاهده در منبع اصلی