اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 جوزا , 1397

صدای انفجار در غرب کابل شنیده شد

مشاهده در منبع اصلی