اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

وزارت تحصیلات عالی جهت ایجاد سهولت برای محصلان اناث 25 عراده کاستر را به کار گرفت

کابل باختر 10 عقرب
25 عراده بس نوع کاستر که جهت ایجاد سهولت در رفت و آمد محصلان اناث خریداری شده است، امروز از سوی سرپرست وزارت تحصیلات عالی به روسای پوهنتون های کشور تسلیم داده شد.
به گزارش آژانس باختر، در مراسم که به این منظور در وزارت تحصیلات عالی کشور با اشتراک هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی، روسای پوهنتون های دولتی، مشاور دفتر بانو اول کشور و نماینده وزارت امور زنان برگزار گردید، داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت: بس های یاد شده به آنعده از پوهنتون های کشور داده می شود که محصلان اناث  از فاصله های دور می آیند و یا در مناطق شان مشکلات نا امنی و یا ترانسپورتی وجود دارد.
داکتر روشان علاوه کرد که وزارت تحصیلات عالی در کنار توزیع بس های یاد شده، برنامه های دیگر را نیز عملی خواهد کرد که از آن جمله اختصاص دادن سیت های مشخص در پروسه کانکور، تأمین مصئونیت زنان و دختران در نهاد های تحصیلی، فراهم کردن زمینه های کاری برای زنان، بورسیه های تحصیلی، اعمار لیلیه ها و اعمار کودکستان هامی باشد.ختم/ عبدالخالق

مشاهده در منبع اصلی