اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

معین اول وزارت امور داخله: ما باید به تجهیز پولیس ملی به صورت کامل توجه کنیم

10 عقرب  کابل باختر
جانان بارکزی معین اول وزارت امور داخله به آژانس باختر  امروز در نشست مشترک امنیتی مقامات آن وزارت به تجهیز پولیس ملی تاکید کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله، در این نشست لوی پاسوال جانان بارکزی در کنار آنکه کارکردها و فعالیت های پولیس ملی وزارت امور داخله را به نیکی یاد کرده گفت که پولیس ملی در هماهنگی کامل اردوی ملی، امنیت ملی و سایر ارگان های امنیتی در برابر تروریست ها مبارزه میکند و این قابل ستایش است
وی در ادامه گفت: "ما باید بخاطر تامین امنیت سراسر کشور به تمام بخش ها به خصوص تجهیز پولیس ملی به صورت کامل توجه کنیم تا پولیس ما در برابر تروریست ها به مبارزه هایشان به گونه جدی تر عمل کنند و نگذارند امنیت شهر و کشورمختل گردد".
در اخیر این نشست معینان، رئیسان و جنرالان آن وزارت در کنار آنکه گزارش های کاریشان را به معین اول آن وزارت ارائه کردند، تعهد سپردند که در انجام وظایف شان از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهند ورزید و نخواهند گذاشت که تروریست ها با اعمال ضد بشری، هموطنان ما را به خاک و خون بکشند.
در اخیر معین اول وزارت امور داخله از نیروهای امنیتی پولیس ملی خواست تا با امکانات دست داشته شان در برابر تحرکات تروریست ها و هراس افگنان بصورت جدی مبارزه کنند. نثار " ایثار"

مشاهده در منبع اصلی