اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

جان باختن دوفردملکی دردرگیری میان افرادغیرمسوول درتخار

تالقان / باختر/ 10/ عقرب
دوغیرنظامی امروز دردرگیری میان دوگروه مسلح غیرمسوول درولایت تخارکشته شدند و قوماندان امینه با دوپولیس دیگر چاه آب زخم برداشت.
خلیل اسیر سخنگوی پولیس تخار به خبرنگارمحلی آژانس باختر گفت که این درگیری صبح امروز دربازار ولسوالی چاه آب آغاز گردیدکه درنتیجه دوفرد ملکی کشته شدند و چهارملکی دیگر زخم برداشتند و همچنان قوماندان امنیه چاه آب با دو پولیس نیز مجروح شدند.
منبع افزود: نیروی کمکی غرض خلع سلاح گروه های درگیر به چاه آب فرستاده شدند. ختم/ شعیب

مشاهده در منبع اصلی