اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

آمادگی به خاطر جلوگیری صدمات حوادث طبیعی درپنجشیر اتخاذشد

پنجشیر / باختر/ 10/ عقرب
ادارات محلی پنجشیر به خاطر مهار حوادث طبیعی احتمالی درزمستان پیشرو آمادگی های لازم روی دست گرفته اند.
انجنیر کمال الدین نظامی والی پنجشیر به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که ریاست های انکشاف دهات ، صحت عامه فواید عامه ، ترانسپورت ، اطلاعات وفرهنگ ، معارف ، معادن ، مهاجرین ، سره میاشت ، شاروالی مستوفیت و سایر ادارات ذیربط دراستقامت های کاری شان برنامه های پیشگیرانه یی به خاطر جلوگیری از صدمات جانی و مالی ناشی حوادث طبیعی به مردم روی دست گرفته اند. ختم/ شعیب 

مشاهده در منبع اصلی