اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

قوماندان پولیس محلی ولسوالی زال کندز از یک حمله جان به سلامت برد

در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت بلخ که هدفش نبی آغا، قوماندان پولیس محلی ولسوالی قلعه زال کندز خوانده شده، رانندۀ این قوماندان کشته شد.
سید سرور حسینی، سخنگوی پولیس زون ۳۰۳ پامیر در صحبت به رادیو آزادی گفت، در انفجار پس از چاشت امروز "پنجشنبه ۱۰ عقر سال ۱۳۹۶" در ولسوالی خُلم ولایت بلخ موتر حامل نبی آغا هدف قرار گرفت.
به گفته حسینی، ۹ تن دیگر زخمی شدند.
داکتر فریدون، مسئول شفاخانۀ مرکزی ولسوالی خُلم به رادیو آزادی گفت، شاگردان دختر شامل زخمیان اند و وضعیت دو تن آنان وخیم است.

مشاهده در منبع اصلی