اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

اعتصاب کاری داکتران درکندز ادامه دارد

کندز/ باختر/ 10/ عقرب
اعتصاب کاری داکتران و کارکنان صحی درکندز همچنان ادامه دارد.
این اعتصاب درپی اختصاص کودک یک داکتر ازشهر کندز چندی قبل آغاز شده است و امروز تعداد زیادی از شهروندان کندز نیز با آنان پیوستند .
اعتصاب کنندگان از دولت میخواهند تا دررهائی کودک یاد شده اقدام کند و جلواختطاف گران را درآن ولایت بگیرد آنان هشدار داده اند که تا رهائی کودک به اعتصاب کاری شان ادامه میدهند.
جنرال عبدالحمید حمیدی قوماندان پولیس کندز میگوید تلاش های وسیعی به این ارتباط به راه افتیده است به زودی کودک از چنگ ربایندگان آزاد خواهند شد.  ختم/ شعیب

مشاهده در منبع اصلی