اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 عقرب , 1397

دوانبارجنگ افزارطالبان درقندهارکشف شد

شهرقندهار10 عقرب باختر
دوانبارجنگ افزارگروه طالبان درولایت قندهار کشف شد.
ازاین انبارها که درمخفیگاه های طالبان درجنوب آن ولایت نگهداری می شدند ، ده ها جنگ افزار سبک وسنگین به دست آمده است.
یک فرمانده  اردوی ملی درجنوب کشور به آژانس باخترگفت که ازاین انبارده ها جنگ افزارسبک وسنگین ازجمله بمب و ماین های دست ساز و راکت اندازها به دست آمده است. ختم/سیدحبیب

مشاهده در منبع اصلی