اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

متهم شدن آمر معارف ولسوالی پشتونکوت به فساد اداری

میمنه  باختر  10 عقرب
آمر معارف ولسوالی پشتونکوت فاریاب به اتهام فساد اداری و استفاده سو از صلاحیت های وظیفوی دیروز باز داشت شد.
احمد فرید غوری رئیس څارنوالی استیناف ولایت فاریاب به آژانس باختر گفت،که آمر معارف پشتونکوت به اتهام دست داشتن در فساد اداری و استفاده از صلاحیت های وظیفوی اش پس ازآن باز داشت شد که معلمان از نرسیدن معاشات شان شکایت کردند. لیلما

مشاهده در منبع اصلی