اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 حوت , 1396

پیام رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ به مناسبت روز جهانی پایان مصونیت

کابل 10 عقرب باختر
پیام رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ به مناسبت روز جهانی پایان مصونیت عاملان جرم و جنایت علیه خبرنگاران رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ با توجه به گزارش نهاد آموزشی ، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ، به عنوان نهاد حامی حقوق اهل رسانه از نهادهای عدلی و قضایی کشور می طلبد که تا به مصونیت عاملان جرم و جنایت علیه خبرنگاران پایان داده شود.
این نهاددرپهلوی آنکه ازتلاش های نهاد های ذیربط دراین راستا تمجید میکند آرزو دارد دراثر پیکارشدید و بی امان آنها روز برسد طوماراین غائله برچیده شود.
به هرصورت درگزارش نهادآموزشی ، علمی و فرهنگی سازمان ملل افغانستان و مکزیک خطرناکترین کشور ها برای خبرنگاران در سال 2016 میلادی بوده است .
این موضوع می رساند که تلاش ها برای پایان برای مصونیت عاملان جرم و جنایت علیه خبرنگاران تاهنوز کارساز نبوده است.
ما میدانیم که بیشترین موارد شکنجه گرفتاری و قتل خبرنگاران توسط مخالفان مسلح نظام درکشور صورت گرفته است اما نباید فراموش کرد که نهادهای دولتی نیزبه نحوۀ  دراین غائله سهیم بوده اند .
به هرصورت فرار از قانون ، زورگویی ، نقض حقوق بشر و … از مشخصه های کشور های درحال بحران است و افغانستان نیز ازجمله کشور های بحران زده محسوب میگردد .
این موضوع نباید برأت و شانه خالی کردن از مسوولیت حساب گردد .
جنگ و نا امنی عامل اساسی این بدبختی است ولی این موضوع هرگز مانع دربرابر تطبیق قانون نمی گردد.ختم/ نالان

(Visited 7 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی