اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

برداشت: یکی از نمایندگان تفرقه انداز در مجلس (عکس)

راضيه منگل عضو مجلس نمايندگان: اگر گزارش به زبان پشتو خوانده نشود؛ من از مجلس بیرون می شومکد(10)

مشاهده در منبع اصلی