اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 جوزا , 1397

برگزاری جلسه مشورتی مجمع عمومی کمیته ملی المپیک/ ظاهر اغبر لقب همیشگی رییس افتخاری کمیته ملی المپیک را به دست آورد

در جلسه مشورتی مجمع عمومی کمیته ملی المپیک افغانستان که روز گذشته با حضور رییس کمیته ملی المپیک، بورد رهبری، رؤسای فدراسیون ها و رسانه ها در مقر این کمیته برگزار گردید، اعضای این مجمع لقب رییس افتخاری کمیته ملی المپیک را برای تمام عمر به محمدظاهر اغبر اعطا کردند.به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، پیش از این آقای اغبر به عنوان جنرال قنسول افغانستان در شهر مونیخ آلمان انتخاب شده است.بر اساس یک فرمان جدید ریاست جمهوری، نهادهای موازی با کمیته ملی المپیک از میان برداشته شده و قرار است انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک با هماهنگی کمیته جهانی المپیک برگزار گردد.در این مجمع عمومی کمیته ملی المپیک افغانستان به فدراسیون های ورزشی که عضویت شورای المپیک آسیا را دارا بودند و یا فدراسیون‌هایی که پیشنهادهای شان را با مجمع عمومی مطرح کرده بودند، امتیاز "حق رأی" در نظر گرفته شد. بر این اساس، آن ها می توانند در انتخابات پیش رو، در تعیین رییس کمیته ملی المپیک نقش ایفا نمایند.در این نشست، همچنان به آن عده از فدراسیون های ورزشی که تا اکنون اساسنامه های شان را به کمیته ملی المپیک نفرستاده اند، برای مدت یک ماه زمان در نظر گرفته شد، تا اسنادهای شان را تکمیل ساخته و شامل فدراسیون های رأی دهنده در پروسه انتخابات پیش رو گردند.با تکمیل پروسۀ مذکور، قرار است مسئولین کمیته بین المللی المپیک و شورای المپیک آسیایی تاریخ دقیق انتخابات کمیته ملی المپیک افغانستان را بعد از یک ماه مشخص سازند.گفتنی است که رؤسای فدراسیون های ورزشی طی رأی گیری، لقب رییس افتخاری کمیته ملی المپیک را برای همیشه(مادام العمر) به دگرجنرال محمد ظاهر اغبر، رییس فعلی این کمیته اعطأ کردند. آنان هدف از این اقدام شان را خدمات شایان و چندین ساله آقای اغبر در چوکات ورزش کشور عنوان کردند که با این امتیاز، آقای اغبر از این پس می تواند در تمامی رویدادهای رسمی ورزشی دنیا که از سوی کمیتۀ بین المللی المپیک و شورای المپیک آسیا برگزار می گردد، شرکت نماید.اما مجمع عمومی تصمیمی در مورد کاندید مشخص از آدرس کمیته ملی المپیک برای انتخابات پیشرو نگرفت و این مسئله قرار است در آینده نزدیک روشن گردد.

مشاهده در منبع اصلی