اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

دیدار صلاح الدین ربانی با سفیر دنمارک

وزیر امور خارجه ی کشورمان، با جَکوب بریکس تینج سفیر دنمارک، در دفترِ کارش ملاقات نمود.

مشاهده در منبع اصلی