اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

انعقاد قرارداد ۷۹ پروژه‌ی انکشافی به هزینه‌ی بیش از ۳۰۵ ملیون افغانی

قرارداد ۷۹ پروژه‌ی انکشافی به هزینه‌ی بیش از ۳۰۵ ملیون افغانی امضا شد.

مشاهده در منبع اصلی