اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

نور: اسنادِ فساد گسترده در حکومت را در روزهای آینده افشا می‌کنیم

عطامحمد نور، والی بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان اعلام کرد که در روزهای آینده از فساد گسترده در حکومت پرده بر می‌دارد.

مشاهده در منبع اصلی