اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 حوت , 1396

فرمانده نبی آغا مشهور به” نبی گیچی” زخمی شد

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی