اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 4 قوس , 1396

فرمانده نبی آغا مشهور به” نبی گیچی” زخمی شد

(Visited 2 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی