اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

فرمانده نبی آغا مشهور به” نبی گیچی” زخمی شد

مشاهده در منبع اصلی