اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

عکس های خبری روز 10 عقرب 96

حمله انتحاری در وزیر اکبر خان کابلدیدار حکمتیار با کریم خلیلیوزارت شهرسازی کار عملی اعمار بخش دوم مقبره قربانیان پارلمان را آغاز کردبرگزاری نمایشگاه بازار روستایی در پرواندر نتيجه درگيرى های ميان طالبان و نيروهاى امنيتی در ولسوالى بركه بغلان خسارات زیادی به مردم وارد شده استجریان کار ساخت هفت کیلومتر سرک نو احداثبند دهله در قندهارکد(14)

مشاهده در منبع اصلی