اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 جوزا , 1397

کمیسیون انتخابات اعتبار خود را از دست داده است

محمد کریم امین عضو ارشد حزب اسلامی از به چالش کشیدن انتخابات های پیش رو هشدار داده و گفته است که اگر انتخابات های ریاست جمهوری و پارلمانی پیش رو به چالش کشیده شود وضعیت به طرف ایجاد حکومت موقت خواهد رفت و در آن صورت حکومت مشروعیت نخواهد داشت و در صورتی که حکومت مشروعیت نداشته باشد جنگ گروه های مخالف در برابر نظام مشروعیت پیدا می کند.

کریم همچنان گفته است که حلقاتی در تلاش هستند تا از طریق به چالش کشیدن مساله شناسنامه های الکترونیکی که ربط مستقیم به روند انتخابات و شفافیت دارد از چهار طرف چالش سازی بر کمیسیون مستقل انتخابات صورت گیرد تا انتخابات پیش رو به چالش کشیده شود اما چه کسانی می خواهند که برای انتخابات پیش رو چالش ایجاد کنند؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان(afghanpaper)، رامش نوری استاد دانشگاه در برنامه «خط کابل» درخصوص اوضاع انتخابات در کشور و به واکنش سخنان کریم گفت: سه زمزمه در میان سیاسیون در کل در افغانستان مطرح است. زمزمه اول این است که اصلا انتخابات برگزار نمی شود بلکه آنگونه که آقای کریم گفتند به سوی لوی جرگه می روند. در تفاهم با نخبگان حاکم در قدرت سیاسی و نخبگان سیاسی بیرون از حکومت تفاهم صورت می گیرد حرف دوم یا زمزمه دوم این است که انتخابات صورت می گیرد اما انتخابات با صندوق های بسته آنگونه که در دور گذشته انتخابات گوسفندی صورت گرفت. یعنی خاک زدن به چشم مردم و فریب دادن مردم. بحث سوم یعنی اینکه یک تفاهم میان جوانب ذی دخل در قضایای افغانستان و شرکای بین المللی افغانستان صورت می گیرد که پنجاه درصد آنها در انتخابات و تعیین هرم قدرت نقش داشته باشند و پنجاه درصد هم نخبگان حاکم در قدرت سیاسی.

وی معتقد است با وضعیتی که در کمیسیون انتخابات و در حکومت حاکم است انتخابات دور از ذهن است و گفت: اما پرسش این است که آیا ما واقعا می توانیم به سوی یک انتخابات برویم. وضعیتی که ما درون کمیسیون می بینیم و عدم راستگویی و عدم صداقتی که در نخبگان حاکم در قدرت سیاسی می بینیم، ما را به جای خوبی نمی رساند. در باور مردم افغانستان کمیسیون با وضعیت فعلی و گزینش فعلی کمیشنران اعتبار خود را از دست داده است. از طرفی دیگر تمام اقدامات حکومت خبر از عدم اراده برای برگزاری انتخابات و یا درست برگزار نکردن انتخابات از سوی حکومت می دهد.

نوری معتقد است حکومت حدودا شش ماه قبل قانون تصویب شده را در نظر نگرفت و برای اینکه به عدم مشروعیت حقوقی خود تداوم دهد فرمان تقنینی در مورد تذکره های الکترونیکی داد و این فرمان تقنینی امروز رسما قابل اجرا نیست. مجلس نمایندگان طبق قانون اساسی ماده هشتاد و یکم به صراحت مظهر تقنینی و عالی ترین مظهر تقنینی مردم افغانستان هستند که آن را رد کردند و حالا هم آقای کریم می آید و با اراده آن مخالفت می کند. طیبیعتا من به عنوان یک تحلیلگر متوجه می شوم که دارد سخنگویی حکومت را می کند. امروز برای همه مردم افغانستان مانند آفتاب روشن است که این کار فاقد مشروعیت قانون اساسی است و فاقد مشروعیت حقوقی است. شما چگونه توقع دارید که آقای رییس جمهور بیاید فرمان تقنینی دهد و تذکره های الکترونیکی توزیع شود. ما شدیدا طرفدار توزیع تذکره های الکترونیکی هستیم اما بر اساس فیصله مجلس نمایندگان که مظهر عالی اراده مردم افغانستان است، باید انجام گیرد.

این استاد دانشگاه معتقد است حکومت غیر مشروع روی کار آمده و حالا هم هرچه کار غیر مشروع وجود دارد انجام می دهد و گفت: متاسفانه ما این حکومت را پذیرفته ایم. پذیرش کارهایش بخاطر این است که ما مجبوریت داریم و مجبوریت این است که گزینه دیگری برای حکومت نیست اما در پیوند به اینکه وضعیت چگونه شود ما دیدگاه های خود را داریم و انتقادها و اعتراض های خود را می کنیم.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی