اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 عقرب , 1397

صبحرنگ: وضعیت کودکان که مشغول کارهای شاقه اند نگرانی کننده‌است

یک مسئول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت کودکان که مشغول کارهای شاقه هستند، ابراز نگرانی می‌کند …

مشاهده در منبع اصلی