اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 4 قوس , 1396

صبحرنگ: وضعیت کودکان که مشغول کارهای شاقه اند نگرانی کننده‌است

یک مسئول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت کودکان که مشغول کارهای شاقه هستند، ابراز نگرانی می‌کند …

(Visited 2 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی