اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

برشنای ناتوان و طالبان توانا در جمع آوری صرفیه برق

بدلیل بالا بودن تهدیدهای امنیتی در برخی از مناطق کشور طالبان صرفیه برق را در این مناطق جمع آوری می کنند.

امان الله غالب رییس شرکت برشنا روز سه شنبه 9 عقرب 96 در نشستی مشورتی مسوولان این شرکت از ایجاد یک کمیته از سوی حکومت وحدت ملی در پیوند با جمع آوری پول شرکت برشنا از نزد بدهکاران دولتی و زورمندان خبر داد.

مسوولان این شرکت می پذیرند که شرکت شان توانایی جمع آوری محصول برق را در نقاط آسیب پذیر کشور ندارند و بدلیل بالا بودن تهدیدهای امنیتی در برخی از ولایت های کشور طالبان صرفیه برق را جمع آوری می کنند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی