اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

آمریکا اطلاعات در مورد تلفات سربازان در افغانستان را مخفی می کند

مشاهده در منبع اصلی