اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

یوناما جهت تقویت زنان درپروان کنفرانس برگزارکرد

چاریکار/ باختر/10/ عقرب
یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد درافغانستان کنفرانسی را به هدف تقویت شرکت زنان درفعالیت های سیاسی درولایت پروان برگزار کرد.
نادیه رضایی مسوول برنامه های یوناما درولایت های زون مرکز به رسانه ها گفت که بابرگزاری همچو کنفرانس ها درنظر است تا فعالیت سیاسی زنان تقویت شود.
دراین کنفرانس که روز گذشته درشهر چاریکاربرگزارشد شمار زیادی از زنان بانفوذ ولایت های پروان ، کاپیسا و پنجشیر شرکت کرده بودند.
خاطره شیخانی رییس امور زنان ولایت پنجشیر که یکی از اشتراک کنندگان این کنفرانس بود گفت ، برگزاری همچو برنامه های حمایتی زنان درفعالیت های سیاسی برای آنان خوشبینانه است.
این کنفرانس درحالی صورت میگیرد که دردوسال اخیر به دلیل نا امنی ها فعالیت های سیاسی زنان دراین ولایات کمرنگ شده است.
ختم/ خالقیار

مشاهده در منبع اصلی