اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 عقرب , 1397

کمتر حرف بزنید و بیشتر عمل کنید

موفقیت و توان اهل سیاست در مسند مسوولیت های سیاسی در یک جامعه به کسب و جلب اعتماد مردم و مخاطبین اش بر می گردد.

توجه و اعتماد به سیاستمدار و گروه های سیاسی در جامعه زمانی شکل می گیرد که ادعا و وعده های آنها از حرف به عمل تبدیل شود. اگر گروه ها و احزاب سیاسی و سیاستمداران در آنچه که می گویند و ادعا می کنند، ناتوان و ناکام باقی بمانند و نتوانند میان ادعا و عمل، توازن و همسویی بیاورند هم اعتماد خود را در جامعه و در نزد مخاطبان و هواداران خود از دست می دهند و هم خویش را نزد مخالفان و رقیبان شان بی اهمیت می سازند. بنابراین وقتی سیاست می کنید، وقتی ادعای سیاستمداری دارید، وقتی وعده می دهید و برای جامعه برای هواداران خود، برای مخالفان و رقیبان خود و حتی برای دشمنان خود، خط و نشان می کشید، قبل از همه تحقق آن وعده ها و ادعاها را سبک و سنگین کنید.

کمتر حرف بزنید اما بیشتر عمل کنید. اگر توان سنجش و ارزیابی عمل را ندارید، سکوت کنید. سکوت بهتر است از بلند کردن آواز و ادعای که موفق به عمل و انجام اش نمی شوید. این هم از زوایه تعلیم و توصیه اسلامی برای شما سودمند است که در قرآن شریف(آیه های 2 و 3 سوره الصف) برای تان حکم می شود:

يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون(اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد چرا چيزى مى‏ گوييد كه انجام نمى‏ دهيد)
كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (نزد خدا سخت ناپسند است كه چيزى را بگوييد و انجام ندهيد.)

و هم از منظر منطق و عقلانیت متعارف سیاسی امروز قابل توجه و رعایت است.

اندیشمند

مشاهده در منبع اصلی