اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 عقرب , 1397

روسیه خواهان افغانستان با ثبات است

رییس جمهور برای نخستین بار بعد از اعلام راهبرد جدید آمریکا برای افغانستان و غرب آسیا با مشاور امنیت ملی روسیه گفتگو کرد.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور روز سه شنبه 9 عقرب 96 و مشاور امنیت ملی روسیه در ارگ ریاست جمهوری دیدار بر تقویت بیشتر مناسبات میان دو کشور تاکید کردند.

رییس جمهور خطاب به نیکولای پتروشف گفته است که بشمول روسیه با تمام کشورهای بخاطر مناسبات نیک گام های عملی برداشته شده و امیدوار است که سفر شما نیز به گسترش روابط میان دو کشور منتج شود.

غنی تصریح کرد که هدف روابط دو و چند جانبه استوار بر منافع مشترک با روسیه است و اینکه دو کشور بر ضد خطرهای مشترک مبارزه کنند.

پتروشف بیان کرد که کشورش خواهان افغانستان با ثبات است و در این مسیر آماده هر نوع همکاری در زمینه مبارزه با هراس افکنی با افغانستان است.

وی افزود که گسترش هرچه بیشتر مناسبات و همکاری های اقتصادی با افغانستان برای تامین امنیت این کشور مفید خواهد بود.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی