اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

انتخابات آینده باید برنامه محور باشد نه تاریخ محور

نه مجلس بزرگان، نه حکومت موقت!

تنها راه دمکراتیک، مشروع و قانونی برگزاری انتخابات شفاف، نظارت دقیق و مکانیزم درست جهت انجام آن است.

پیشنهاد کرزی یک شگرد شیطانی و منافقانه برای بازگشت به قدرت است و من تعجب می کنم که مومنان و مجاهدان ما نه تنها سه بار بلکه حاضراند ده بار از یک سوراخ گزیده شوند.
برخی از سیاستمداران ما در تاریخ زندگی می نمایند و از بس به داستان اصحاب کهف دل بسته اند خود نماد و مصداق اصحاب کهف گردیده اند.

انتخاب آینده شهروندان کشور می بایست برنامه محور باشد نه تاریخ محور.

عبدالحی خراسانی

مشاهده در منبع اصلی