اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

دشمنان با حملات خود به دنبال ایجاد نفاق هستند

حملات مخالفان مسلح بر مساجد با هدف ایجاد اختلاف مذهبی شدت یافته است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، سالم حسنی عالم دین در برنامه «همگام» در این مورد می گوید: در وحله اول، هدف برای دشمنان افغانستان همه مردم افغانستان است. فرقی نمی کند که مسجد مسجد اهل سنت باشد و یا مسجد اهل تشیع باشد. یا متعلق به چه قومی باشد. برایشان هیچ فرقی نمی کند. منتها در قدم دوم و برای اینکه بتوانند جامعه افغانستان را با همدیگر درگیر کنند و بتواند تشنج ایجاد کنند و بتوانند فاجعه را به دست خود مردم خلق کنند این قضایا را بوجود می آورند.

وی افزود: تا حالا مردم افغانستان قربانی فاجعه بوده است. تا حالا هر فاجعه ای که چه در کنر چه در هلمند بوده و چه خوست و قندوز بوده در هر جایی قربانی فاجعه مردم افغانستان بوده است. خود مردم افغانستان دست به فاجعه نزدند. در قدم بعدی دشمنان مردم افغانستان می خواهند که با داغ کردن نفاق های مذهبی و قومی و شکاف های اعتقادی خود مردم افغانستان را درگیر ایجاد فاجعه ها بسازند. اما همه مردم افغانستان در همه شرایط ثابت کرده اند که به هیچ عنوان دشمنان با اینگونه توطیه ها نمی توانند مردم افغانستان را نسبت به همدیگر بدبین بسازند.

حسنی گفت: مردم افغانستان در هر فاجعه ای هشیار تر شده اند و فهمیده اند که کسی که در مسجد اهل سنت بمب گذاری کرده است شیعه نبوده چراکه هیچ شیعه ای حاضر نمی شود که برود برادر سنی خود را در حال نماز بکشد و هیچ سنی هم فکر نمی کند که برادر شیعه خود را به خاطر شیعه بودن بکشد. درست است که اختلافات سیاسی و اعتقادی وجود دارد اما تا بحال در افغانستان میان مردم جنگ شیعه و سنی در نگرفته است.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی