اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

زنان در تصمیم‌گیری مسایل حساس کشور نقش ندارند

مشاهده در منبع اصلی