اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

زنان در تصمیم‌گیری مسایل حساس کشور نقش ندارند

مشاهده در منبع اصلی