اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 3 قوس , 1397

سفر بازرگانان روسی به کابل

یوری سینتورین، معین وزارت رشد اقتصاد روسیه در سفرش به کابل، از گسترش مناسبات بازارگانان روسی با کابل و علاقمندی شان

مشاهده در منبع اصلی