اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

سفر بازرگانان روسی به کابل

یوری سینتورین، معین وزارت رشد اقتصاد روسیه در سفرش به کابل، از گسترش مناسبات بازارگانان روسی با کابل و علاقمندی شان

مشاهده در منبع اصلی